Wzrost konkurencyjności

Projekt wzrost konkurencyjności Firmy Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach
Kolejnym realizowanym przez naszą Spółkę projektem jest projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Firmy Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. poprzez udział w targach i misjach” Współfinansowany jest on przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie w dniu 28.12.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 6. Oś priorytetowa: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.
Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Wdrażającą umowę o dofinansowanie podpisano dnia 07.11.2013r.

Wartość Projektu: 731 406,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 418 905,00 zł

Okres realizacji: 2012 – 2015

izodom projekty unijne

Powiązane tematy

Przeglądaj promocje
Odbierz darmowy e-book

Poradnik – 10 problemów na budowie. Darmowy Ebook

Zapisz się do newslettera i odbierz darmowy e-book "Poradnik - 10 problemów na budowie"