SHOW YOURSELF 18

Spółka realizuje projekt : SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej II edycja nr POIR.02.03.03-20-0001/18
Celem głównym projektu jest wzrost internacjonalizacji 40 przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 30.06.2020, który zostanie osiągnięty poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK.

Wartość projektu: 9 921 800,00 zł

Wartość dofinansowania: 6 701 550,00 zł

izodom projekty unijne

Powiązane tematy