Projekt Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes

Nasza Spółka wzięła udział w targach Batibouw w Belgii w dniach 22.02.2018 – 04.03.2018. Udział w wyjeździe został dofinansowany w ramach realizacji projektu „Łódzkie w Brukseli – promuje łódzki biznes”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA, II.2 INTERNACJONALIZACJA PRZEDSIĘBIORSTW, II.2.2 PROMOCJA GOSPODARCZA REGIONU

izodom projekty unijne

Powiązane tematy