SHOW YOURSELF IV

Projekt Udział Izodom 2000 Polska w działaniach promocyjnych branżowego programu promocji Budowa i wykończenie budowli”.
Kolejnym realizowanym przez naszą Spółkę projektem jest projekt pt. „Udział Izodom 2000 Polska w działaniach promocyjnych branżowego programu promocji Budowa i wykończenie budowli”. Współfinansowany jest on przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu został złożony w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Podziałanie 3.3.3 :wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand.
Po pozytywnym zatwierdzeniu projektu przez Instytucję Wdrażającą umowę o dofinansowanie podpisano dnia 21.12.2018r.

Wartość Projektu: 284 200,00 zł

Udział Unii Europejskiej: 170 520,00 zł

Okres realizacji: 2018- 2019

izodom projekty unijne

Powiązane tematy