LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego

Spółka wzięła udział w projekcie LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego.

www.biznes.lodzkie.pl/nasze-projekty

Dofinansowanie udziału w giełdzie kooperacyjnej on-line jest udzielane w ramach realizacji projektu „LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż Województwa Łódzkiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Wartość projektu wynosi: 5 976 800,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 4 130 308,95PLN

Szacunkowa wartość całkowita dla 1 przedsiębiorstwa uczestniczącego w giełdzie w wysokości nieprzekraczającej 7 146,30 PLN.

OKRES REALIZACJI: 01.2017 – 06.2023

Powiązane tematy

Przeglądaj promocje
Odbierz darmowy e-book

Poradnik – 10 problemów na budowie. Darmowy Ebook

Zapisz się do newslettera i odbierz darmowy e-book "Poradnik - 10 problemów na budowie"