Społeczna odpowiedzialność biznesu w budownictwie: Budowanie wartości poprzez zrównoważony rozwój

W IZODOM wierzymy, że społeczna odpowiedzialność biznesu to budowanie wartości firmy w sposób gwarantujący spójność celów biznesowych i społecznych. Naszym priorytetem w każdej działalności jest zrównoważony rozwój, który rozumiemy jako troskę o przyszłe pokolenia oraz środowisko naturalne. Oznacza to, że w budowaniu pozycji firmy cele biznesowe i cele społeczne mają dla nas taką samą wartość. Szanujemy człowieka, jego prawa oraz planetę, korzystając z zasobów naturalnych tak, by nie naruszać równowagi w środowisku.

Wiemy, że działając w taki sposób, budujemy wizerunek naszej firmy oraz naszego kraju poza jego granicami wśród naszych partnerów.

Firma podejmuje również szereg działań związanych z używaną technologią, które mają służyć ochronie środowiska naturalnego. Na plac budowy dostarczany jest wyliczony komplet elementów niezbędnych do zbudowania domu. Projekty bazujące na technologii IZODOM wykorzystują mniejszą liczbę szalunków oraz podpór albo całkowicie je eliminują. Podczas produkcji elementów używana jest wyłącznie para wodna i energia elektryczna. Niewykorzystywane są żadne substancje chemiczne. Wszelkie odpady poddawane są recyklingowi, a podczas produkcji nie są wytwarzane ścieki przemysłowe.

Ponadto dzięki bardzo wysokim parametrom izolacyjności, jakie posiada system IZOEnergy oraz IZOPassive, domy w nim projektowane są z założenia domami o najniższych kosztach ogrzewania i chłodzenia, co wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwego CO2 do atmosfery.

IZODOM to ekologiczne budownictwo

Uważamy, że budynki pasywne to sposób na zatrzymanie zmian klimatycznych.

Okazuje się, że największym emitentem szkodliwego dwutlenku węgla, bo aż w 40%, jest szeroko rozumiane budownictwo, na sumę składają się: przemysł 10%, pozostałe 30% to tzw. operacyjny ślad węglowy, wynikający z użytkowania budynków.

Działania, które podejmujemy w branży, pozytywnie wpływają na zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych, zatrzymując zmiany klimatyczne. Rozwiązaniem w tym wypadku są właśnie budynki pasywne. Z założenia takie obiekty mają minimalne zapotrzebowanie na energię. Są zbudowane z dobrej jakości komponentów, bardzo dobrze zaizolowane, wyposażone w odpowiedną stolarkę i instalacje. 

Dzięki takiemu podejściu, budynki te nie starzeją się, jakość przekłada się na trwałość samych komponentów i całego budynku, a to oznacza, że budynki pasywne nie będą wymagały w przyszłości termomodernizacji, ani dodatkowych inwestycji. Zbudowany raz dom będzie służył kolejnym pokoleniom. Korzyścią są też niskie koszty ogrzewania i chłodzenia. Obiekty takie mają zapotrzebowanie na energię grzewczą na poziomie nie wyższym niż 15 kWh/m2 powierzchni użytkowej na rok.

zrównoważony rozwój

Deklarujemy otwartość na otaczający nas świat, wrażliwość na potrzeby ludzi oraz chęć niesienia pomocy. Chcemy, by nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany w życiu ludzi, do których są kierowane. Dążymy do tego, by ich zasięg był jak największy, Nasze akcje dobroczynne docierają do miejsc, gdzie pomoc jest niezbędna.
Wiemy, że działając w taki sposób budujemy wizerunek naszej firmy oraz naszego kraju poza jego granicami wśród naszych partnerów.

Zrównoważony rozwój w IZODOM

Poniżej kilka z naszych działań i osiągnięć:

 • Elementy IZODOM certyfikowane są przez niemiecki Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt, który potwierdził brak mostków termicznych i skuteczność technologii w budynkach pasywnych.
 • Działamy zgodnie z 10 zasadami UN Global Compact, które nawiązują do praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska naturalnego oraz przeciwdziałaniu korupcji.
 • Jesteśmy w procesie tworzenia Deklaracji Środowiskowej Produktu EPD – która potwierdza wpływ na środowisko danego produktu.
 • Pracujemy nad wykorzystaniem regranulatu do produkcji naszych elementów.
 • Współpracujemy z uczelniami technicznymi oraz laboratoriami akredytowanymi, dbając, aby nasz produkt był zawsze bezpieczny dla użytkowników i spełniał najwyższe standardy jakości.
 • Ostatnim opracowaniem technicznym są wskazówki dla projektantów jak projektować budynki na terenach szkód górniczych.
 • Mamy świadomość że nasze rozwiązania są dopracowane w szczegółach dlatego szereg patentów i wzorów zastrzeżonych, chroni nasze rozwiązania przed nieuczciwą konkurencją.
 • Ochrona środowiska jest dla nas na tyle ważna, że to jedna z wartości zakorzeniona w kulturze naszej firmy.
 • Działamy z naszym partnerem z Turcji nad rozwiązaniem w kwestii odbudowy domów odpornych na trzęsienia ziemi.
 • Każdy dom IZODOM potrzebuje na tyle mało energii do ogrzania/schłodzenia budynku, że emituje o połowę mniej CO2 do atmosfery
 • Chętnie uczestniczymy w lokalnych działaniach społecznych jak np. sadzenie drzew.

Nasze produkty już na etapie projektowania opracowywane są w taki sposób, aby były trwałe i spełniały swoją funkcję jak najdłużej, mogły być poddawane recyklingowi oraz były łatwe w transporcie (co wpływa na zmniejszenie emisji CO2) i bezpieczne dla ludzi w trakcie realizacji projektu budowlanego, ale przede wszystkim przez wiele dziesięcioleci użytkowania domu.

Zbuduj dom marzeń 3 razy szybciej z IZODOM

Napisz do nas, a nasz Doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu 24h.

Powiązane tematy