Budownictwo ekologiczne to moda, a może już konieczność?

Budownictwo ekologiczne to obecnie stale rosnący trend. Inwestorzy czy deweloperzy zwracają coraz większą uwagę na to jak budowa, oraz sam dom wpłynie na środowisko naturalne.

Na wstępie należy zaznaczyć, że jako społeczeństwo emitujemy 38 miliardów ton CO2 rocznie, a będzie tego tylko coraz więcej. Co roku słyszymy o wzroście średniorocznych temperatur, oraz pogłębiającym się kryzysie klimatycznym. Jeśli temperatury wzrosną o ponad 40C ekosystem zdestabilizuje się tak bardzo, że na połowie planety nie będzie można żyć.

Budownictwo ekologiczne – to sposób na zmniejszenie emisji CO2.

Klimatyzacja i ogrzewanie budynków oraz produkcja materiałów budowlanych stanowią 30-40% światowej emisji gazów oraz dwutlenku węgla. Drugim ważnym elementem o jakim należy wspomnieć to kończące się zasoby surowców. Założenie, że się nie skończą i można je marnować bez jakichkolwiek ograniczeń dawno już upadło. Niestety przekroczenie planetarnych granic pojemności środowiskowej – ilości emisji, ścieków, odpadów, które środowisko może przyjąć bez trwałego uszczerbku swojej zdolności do podtrzymywania życia stało się faktem. Ludzkość zmierza w kierunku autodestrukcji siebie jak i środowiska. Oczywiście możemy nadal kontynuować takie funkcjonowanie i nie przejmować się skutkami ubocznymi niemniej trzeba się liczyć z faktem iż z decyzji prezesów, rad nadzorczych, zarządów jak i naszych rozliczą nas nasze dzieci i przyszłe pokolenia.

Polscy deweloperzy mają bardzo duży wpływ na środowisko.

Polscy deweloperzy mają bardzo duży wpływ na środowisko – poprzez wysoką energochłonność budynków które powstają, wycinanie drzew, nikłą gospodarkę odpadami, niechęć do OZE – stawiają ekologiczność rozwiązań na samym końcu wymagań jakie mają do produktu.
Do 2050 wszystkie budynki muszą być zeroemisyjne, tj. nie będzie można ich ogrzewać w taki sposób aby gazy i produkty uboczne trafiły do atmosfery. Główną zasadą na jakiej powinniśmy opierać przyszłe budownictwo powinno być projektowanie budynków w taki sposób aby zużywały minimalną ilość energii, a przy tym posiadały wysokie parametry izolacyjności.

Technologia IZODOM na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Jedną z firm, która od początku swojego istnienia stawia na ekologiczność i dbałość o środowisko jesteśmy my. 30 lat temu opracowując technologię IZODOM postawiliśmy duży nacisk na przyszły pozytywny wpływ na środowisko. Dowodem na to są liczne nagrody, wyróżnienia oraz certyfikaty jakie otrzymaliśmy. Do najważniejszych należą tytuł –  pierwszego producenta materiałów budowlanych wyróżnionego przez Ministerstwo Środowiska w programie GreenEvo, członkostwo w inicjatywie Caring for Climate prowadzonej pod patronatem ONZ oraz wyróżnienie przez Komisję Europejską.

Nie osiadamy jednak na laurach i aktualnych dokonaniach stale rozwijając proponowany przez siebie system niwelujący negatywny wpływ na środowisko naturalne. Dowodem na to może być przystąpienie Izodom 2000 Polska do inicjatywy ONZ – UN Global Compact – największej na świecie inicjatywy zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwo znalazło się w zaszczytnym gronie 100 firm z Polski, jako jedyne przedsiębiorstwo z branży budowlanej, a 1800 z całego świata należących do tej inicjatywy promującej ekologiczne budownictwo.

ekologiczne budownictwo

Ekologiczne budownictwo – w trosce o środowisko naturalne.

Firma podejmuje również szereg działań związanych z używaną technologią, które mają służyć ochronie środowiska naturalnego. Na plac budowy dostarczany jest wyliczony komplet elementów niezbędnych do zrealizowania projektu. Likwiduje to konieczność docinania bloczków ściennych i produkcję odpadów. Projekty korzystające z technologii IZODOM wykorzystują mniejszą liczbę szalunków oraz podpór albo całkowicie je eliminują. Podczas produkcji elementów używana jest wyłącznie para wodna i energia elektryczna. Niewykorzystywane są żadne substancje chemiczne. Wszelkie odpady poddawane są recyklingowi, a podczas produkcji nie są wytwarzane ścieki przemysłowe.

Dodatkowo dzięki bardzo wysokim parametrom izolacyjności jakie posiada system IzoEnergy oraz IzoPassive, domy w nim projektowane są energooszczędne oraz pasywne. Ilość zużywana do ogrzania czy ochłodzenia domu jest odpowiednio optymalizowana.

Trwają pracę nad nową technologią budowy domów.

Obecnie Izodom 2000 Polska pracuje nad nowa technologią, która pozwoli osiągnąć neutralność węglową już na etapie produkcji – podpisaliśmy deklarację ONZ UN Environmental Programme Caring for Climate i UN Global Compact – aby pokazać jak poważnie podchodzimy do tematu i zmotywować naszych konkurentów do podobnych działań.

Ciekawym wyzwaniem dla branży budowlanej będzie wprowadzenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Gruz budowlany stanowi największy strumień odpadów na świeci i w najmniejszym stopniu podlega odzyskowi. Jest to wyzwanie dla całej branży. Jako firma podjęliśmy już działania pozwalające wprowadzić zasady cyrkularności. Biznes i nauka mają bardzo dużo pracy przed sobą – aby zapewnić ludziom na całym świecie godne warunki do mieszkania, by budynki ekologiczne miały jak najniższy wpływ na środowisko w całym cyklu życia. To nasza odpowiedzialność przed przyszłymi pokoleniami, ale wierzymy, że się uda – mówi Jakub Wójcik Wiceprezes firmy.

Powiązane tematy