Budowa płyty fundamentowej IZODOM

Etap 1

Przygotowanie gruntu

Pierwszym etapem jest usunięcie warstwy humusu oraz gruntu rodzimego na głębokość zgodną z dokumentacją. Następnie należy przejść do ułożenia instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz pozostałych mediów. Gdy ten etap zostanie już zakończony, na odsłoniętym nośnym podłożu należy ułożyć warstwę filtracyjną z gruboziarnistego żwiru lub klińca. Można też wykonać tzw. chudy beton o grubości 10 cm.
Etap 2

Układanie szalunku

Elementy szalunkowe płyty fundamentowej IZOSlab IZODOM są przycinane zgodnie z indywidualnym projektem już w zakładzie produkcyjnym. Na placu budowy układane są w taki sposób, aby uzyskać daną wielkość i kształt płyt, zgodnie z załączonym od producenta rysunkiem. Krawężniki i narożniki łączone są ze sobą za pomocą zamków typu „jaskółczy ogon”. Następnie układane są elementy denne – są one połączone z krawężnikami za pomocą zamków hakowych. Na końcu uzupełniane są elementami dociętymi.
Etap 3

Zbrojenie

Po ułożeniu izolacji IZOSlab IZODOM wykonywane jest zbrojenie zgodne z dokumentacją. Może to być zbrojenie rozproszone- coraz częściej już spotykane, tradycyjne w postaci siatki i dodatkowego zbrojenia pod ściany nośne czy słupy, lub mieszane zakładające zastosowanie tych dwóch rozwiązań.
Etap 4

Betonowanie

Szalunek wypełniany jest betonem odpowiedniej klasy i konsystencji, zawsze zgodnie z dokumentacją projektową budynku (i zaleceniami producenta betonu). Świeżo wykonany beton należy zawsze chronić przez szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych i odpowiednio pielęgnować.
Etap 5

Gotowy fundament

Po zaledwie 2 – 3 dniach od rozpoczęcia prac ziemnych fundament, a dokładniej stan zero budynku z izolacją jest gotowy. Płyta fundamentowa IZOSlab IZODOM to system do budowy trwałych i dobrze zaizolowanych fundamentów, bez dodatkowego szalowania.

Chcesz dowiedzieć się więcej.  Zapisz się na szkolenie organizowane przez IZODOM.